Türkpusat Müzesi, Türklerin kullandığı geleneksel pusatları tanıtmayı ve bu doğrultuda kültürel mirası yaşatmayı  amaçlar. Müzemizde başta okçuluk olmak üzere Türk savaş sanatının inceliklerine dair tarihi, felsefi ve teknik alanda bilgi edinmek mümkündür. Bunun yanı sıra askeri geleneğin arkasında yatan zanaat birikimi ayrıntılarıyla tanıtılmaktadır.  Ziyaretçilerinin tarihi yaşamasını, tarihe dokunmasını ve hissetmesini amaçlayan müzemizde savaş ve spor tarihimizin farklı dönemlerine ait orijinal koleksiyonlarımız ziyarete açılmıştır.

Müzemizde ok ucu, yay, zihgir, menzil ve savaş oku, kılıç, hançer, kalkan, balta, mızrak, zırh, teber, siper ve kaftanların sergilenmesinin yanı sıra bu malzemelerin imalat aşamaları ve kullanım yöntemlerine dair bilgi edinme imkanı sunuyoruz.

Müzemizi öne çıkaran en önemli özelliklerinden biri, ziyaretçilerimize verilen sunum hizmetidir. 45 dakika süren sunum uzman eşliğinde gerçekleşmekte; sunum sırasında koleksiyonun tarihsel süreci, imalat aşamaları, kullanım yöntemleri ile sanat-edebiyata etkisi anlatılmaktadır.

Müzemiz kültürel mirasın aktarılmasına katkıda bulunmasının yanısıra pedagojik, sosyolojik ve psikolojik alanda topluma hizmet etmektedir. Müze gezisine ek olarak düzenlenen geleneksel okçuluk eğitimi, atölye eğitimi, seminer, konferans gibi faaliyetlerle insanları farklı organizasyon ve işlevlerde toplamak amaçlanmıştır. Bu şekilde aktif öğrenme kanalları açık tutulmuş, ziyaretçilerimizin yaratıcılık yönlerine dokunularak iletişim ve eğitim işlevleri birlikte yürütülmektedir.

DOKUNULABİLİR MÜZECİLİK yaklaşımını benimsemiş olan müzemizde ziyaretçilerimiz orijinal koleksiyon yanısıra replikasyon ürünleri de, dokunarak ve hissederek tanıyabilirler. Bu anlamda evrensel müzecilik yaklaşımlarını takip eden müzemiz klasik müzeciliğin aksine eşya odaklı değil, insan odaklı bir kültür aktarımını benimsemektedir.