Türkpusat Kültür Araştırmaları

“Türk hünerini ihya ile şerefyâb olalım.” sloganıyla başlattığımız  Türkpusat Kültür Araştırmaları’na kültürel mirasa değer veren ve araştırma şevkine sahip herkesi davet ediyoruz. Aylık düzenlenecek toplantılarda pusat, teçhizat, etnografik eserler gibi unsurlar üzerine  analizler yapılacaktır.  Katılımcıların yapacakları çeşitli okumalar ve tartışmalar çalışmalarımızın istikametinde belirleyici olacaktır. Ayrıca çalışmalarımızın olgunlaşmasıyla birlikte internet sitemizde ve yayınlanacak dergide, katılımcılarımız makalelerini yayınlayabilecekler. Türkpusat Kültür Araştırmaları’na katılarak ulusal literatürümüzün gelişmesinde ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynama fırsatı sunuyoruz.  Türkpusat Kültür Araştırmaları’nda aktif rol oynamak için info@turkpusat.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

YARATICILIK / ATÖLYE FAALİYETLERİ

Aktif öğrenme metotlarını öne çıkaran müzemizde gerçekleştirilen atölye etkinlikleri ile ziyaretçilerimizin yaratıcı özelliklerinin öne çıkarılmasına hizmet edilmektedir.
Müzemiz, klasik müzecilik anlayışında var olan arama, toplama, koruma ve sergileme işlevlerine ek olarak iletişim ve eğitim misyonlarını da üstlenir. Bu amaçla Türkpusat Kültür Etkinlikleri gibi görerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenme yöntemleri yanısıra uygulama ve üretme yöntemleri ile aktif öğrenmenin önü açılmıştır.  Eğitime yönelik etkinlikler yanısıra ziyaretçilerimizin  tarihle iletişim kurabilecekleri bir atmosfer oluşturularak eşya odaklı değil; insan odaklı bir müzecilik anlayışı geliştirilmştir. Bu amaçla toplumun geleneklerine, düşüncelerine dokunarak toplumun tüm unsurlarını kucaklamak amaçlanmıştır.